Home   |   Harta site   |   Contact
Te afli la: Home / K-TEST TOTAL / K'TEST-TOTAL. Partea 2: PRINCIPIILE SI ARGUME...

K'TEST-TOTAL. Partea 2: PRINCIPIILE SI ARGUMENTELE FIZIOLOGICE CE STAU LA BAZA TESTULUI.

     PRINCIPII.  ARGUMENTE FIZIOLOGICE.

     În afară de necesitatea de a apropia cât mai mult calitatea determinărilor complexe/specifice de teren de acurateţea celor de laborator, naşterea K'TEST-TOTAL reprezintă şi un pas înainte în tendinţa de obţinere a unui instrument prin care oamenii de specialitate să obţină cele mai elocvente date.

     Poate mai important decât aceste trăsături este nevoia de a dispune de un conglomerat de date, rezultate dintr-un singur test, care să evidenţieze mult mai mult decât o simplă stare adaptativă, de moment, a unei singure componente de efort.

     Actual, în lumea fotbalului se testează: capacitatea de efort (VO2max.), viteza, rezistenţa aerobă, forţa, forţa explozivă, rezistenţa în regim de viteză (cu evidenţierea reacţiei lactacide), etc. Totul conform unor: repere, etape de pregătire, programe de adaptare la specificul perioadei și metode specifice. Un întreg sistem raportat la calendarul competiţional. Se creează un ansamblu de date din care se extrage verdictul de apt/optim pentru joc, din punct de vedere al capacităţii de efort.

     Nu de puține ori jucătorul nu a resimţit acest optim, acest vârf al acumulărilor. Feedback-ul, în acest plan, nu transmite jucătorului siguranţa stării anticipate de preparator fizic/medic, etc. Binenţeles, există multiple posibilităţi de a explica această stare conform metodicii actuale însă, prin modul cum este orientată, atinge parțial și superficial fenomenul în sine. Propunem introducerea unui nou concept: acomodarea cu forma sportivă maximă, ce va fi dezvoltat pe larg ulterior.

    Chiar în acest sens, de-a lungul timpului, criteriile K'TEST-TOTAL a fost modificate, conform cu SCALA BORG CR 10, tocmai pentru a oferi facil încă un parametru important, relevant, pentru întregirea tabloului de date specifice a jucătorilor de top din fotbalul de performanță.

Ca și tinte fiziologice și metabolice urmărite, K'TEST-TOTAL cuprinde în cadrul TRASEULUI:

· sprinturile maximale de 8-10m., distanţă suficientă pentru obţinerea unei viteze foarte mari care să impună o decelerare maximală,

· schimbări de direcţie la 180˚ determinând o implicare extremă a raporturilor excentric-concentric-coordonare generală și segmentară,

· la primul gard, un ansamblu cuprinzând elemente maximale de decelerare-forţă explozivă-viteză de execuţie-accelerare, ce impun o intensă activitate proprioceptivă. Asta pe seama epuizării parțiale a rezervelor fosfagene din mușchii implicați în efort. Execuția acestui ansamblu diferențiază execuțiile ulterioare ale fotbaliștilor prin nevoia menținerii unui ritm ridicat de excitație-inhibiție pe seama deja a unui consum fosfagen și neuromuscular extrem,

· la al doilea gard, un ansamblu cuprinzând decelerare unilaterală (pe piciorul drept sau stâng), impunând în acelaşi muşchi (complexul quadriceps) trecerea de la o contracţie excentrică maximală la una concentrică maximală. Tocmai aceste execuţii aproape analitice, de mare intensitate, realizează diferențierea valorică atât între jucători cât și cu sine însuși (când se efectuează a-II-a oară traseul). Totul se realizează pe fondul necesității de implicare proprioceptivă şi coordonare maximală în condiţiile acumulării oboselii metabolice extreme,

· numărul de plecări în sprint implică un mare consum neuromuscular,

· dinamica totală şi diversitatea mişcărilor la intensitatea maximă de care este capabil jucătorul asigură multiple posibilităţi de identificare a carenţelor cât şi posibilitatea de a face diferenţieri între jucători.

K'TEST-TOTAL cuprinde în cadrul BLOCURILOR DE 30, sprinturile de 20m. şi 50m. efectuate la o viteză conformă cu monitorizările. Numărul de repetări, distanţa și viteza de alergare, pauza dintre ele şi modul de accelerare şi decelerare asigură o corelaţie optimă cu densitatea fiziologică specifică jocului (vezi raporturile din monitorizările jocurilor oficiale). Astfel, se menţine la nivel foarte ridicat, chiar maximal (în cazul unor jucători cu deficiențe), implicarea parametrilor de efort ai organismului. Pe baza acestor corelații, graficul activității cardiace poate evidenția foarte clar reacțiile cardio-vasculare ca și consecință a adaptărilor la eforturi aerobe, mixte a/lactacide, etc.

K'TEST-TOTAL oferă (după cea de a-II-a execuţie a traseului), multiple posibilităţi de interpretare a datelor conform timpilor obţinuţi. Nivelul de oboseală acumulată în cursul a 7 minute de efort, impune (conform nivelului de pregătire specifică/nespecifică), modul de parcurgere a traseului.

→ În timpul alocat efectuării K'TEST-TOTAL, cantitatea de lucru mecanic efectuat este aproape triplă, față de media dată de monitorizările specifice (ProZone, Amisco, etc.). Ne referim la media dată de timp efectiv jucat cu cantitatea de efort realizată în acest interval. Este un important reper al metabolismului energetic de care testul ține seama. Exemplificăm la modul foarte simplu: un jucător realizează în 90 de minute o medie de 110 plecări în alergari cu diferite intensități. Deci: 11 în 9 minute. În cadrul testului se efectuează 13 plecări în sprint maximal (8-20m.), 6 în sprint submaximal ( 50m. la viteza de ~ 23 km./h) plus 6 întoarceri pe distanța de 50m. la viteza de ~ 11km./h.

K'TEST-TOTAL impune o implicare maximală dar fără atingerea acelor puncte extreme ale voinţei de a rezista până la capăt dată de testele cu un profund specific aerob. Ştim că jucătorii le acceptă cu greu. Se elimină, în acest mod, posibilitatea de a exprima, pe SCALA BORG CR 10, totdeauna, nivelul maxim. Deși, de multe ori, după numai câteva minute de la efectuarea testului aerob, răspunsul ar fi altul. Astfel, cifrele obţinute pe SCALA BORG CR 10, exprimă concordanţa dată de modul cum adaptările morfo-fiziologice, obţinute în cadrul pregătirii, sunt percepute şi asimilate pe specificul de joc.

→ K'TEST-TOTAL oferă, în plus faţă de acestea, prin monitorizarea pulsului (inclusiv post-efort 5-10') şi a reacţiei lactice (imediat şi după), date complete de comportament fiziologico-metabolic la efort.

K'TEST-TOTAL poate fi folosit ca test, ca reper pentru progres, dar şi ca antrenament specific. În acest din urmă caz, datorită energiilor mentale implicate, consumului neuromuscular și metabolic, trebuie ca folosirea lui, ca mijloc de antrenament, să fie bine quantificată. Prin păstrarea unor condiții constante de executare(de antrenament, temperatură aproximativă, starea terenului, etc.) de-a lungul unui sezon devine un reper important privind datele fiziologice de efort.

     Prezentam descrierea  K'TEST-TOTAL:

     1 - TRASEUL din cadrul testului

   DESCRIEREA  TRASEULUI  ŞI A  MODULUI  DE PARCURGERE

· - PLECARE (start cronometru la prima mişcare a jucătorului sau celulă fotoelectrică) DE LA START, ÎN SPRINT MAXIMAL, PÂNĂ LA PRIMUL PĂTRAT .1.  TRASAT CU CULOARE ALBĂ PE GAZON;

·   - FRÂNARE  ŞI  ÎNTOARCERE (într-un timp şi spre dreapta) CU SPRIJIN PE UN SINGUR PICIOR (obligatoriu stângul);

·   -  SPRINT MAXIMAL PÂNĂ LA PĂTRATUL  .2. ;

·   -  FRÂNARE  ŞI  ÎNTOARCERE (într-un timp şi spre stânga) CU SPRIJIN PE UN SINGUR PICIOR (obligatoriu dreptul);

·  - SPRINT MAXIMAL PÂNĂ LA CELE 2 GARDURI (conform schemei) - FRÂNARE BRUTALĂ, CU PAŞI MICI (maxim 3-4 paşi), PÂNĂ ÎN FAŢA GARDULUI ALBASTRU -  IMEDIAT, SĂRITURĂ LATERALĂ, PESTE GARDUL NEGRU, PE 2 PICIOARE, SPRE DREAPTA -  LA FEL ÎNAPOI - SĂRITURĂ ÎNAINTE PE 2 PICIOARE PESTE GARDUL ALBASTRU. Totul se execută la maxim de viteză/reacţie. Înălţimea celor 2 garduri depinde de înălţimea jucătorilor, astfel: cei până la 175-178 cm. vor folosi înălţimea de 55 cm., iar restul   (chiar şi cei de 177cm., dacă parametrii personali de forţă explozivă o permit) vor folosi gardul de 65 cm.;

·    -  ATERIZARE PE 2 PICIOARE–SPRINT MAXIMAL PÂNĂ LA PĂTRATUL .3. ;

·   -  FRÂNARE  ŞI  ÎNTOARCERE (într-un timp şi spre stânga) CU SPRIJIN PE UN SINGUR PICIOR (obligatoriu dreptul);

·   -  SPRINT MAXIMAL PÂNĂ LA PĂTRATUL  .4. ;

·   - FRÂNARE  ŞI  ÎNTOARCERE (într-un timp şi spre dreapta) CU SPRIJIN PE UN SINGUR PICIOR (obligatoriu stângul);

·  - SPRINT MAXIMAL PÂNĂ LA GARDUL CU ÎNĂLŢIMEA DE 40 cm. – TRECERE PESTE GARD DIN ALERGARE - ATERIZARE (orientată spre dreapta, conform schemei) ŞI FRÂNARE BRUTALĂ, CU PAŞI MICI (maxim 2-3) – ALERGARE RAPIDĂ CU SPATELE  (3-4 paşi) – OPRIRE – DEMARAJ SCURT ÎN DIAGONALĂ SPRE STÂNGA - SĂRITURĂ PESTE GARD DIN ALERGARE – FRÂNARE – ALERGARE CU SPATELE – OPRIRE -  DEMARAJ - SĂRITURĂ PESTE GARD DIN ALERGARE. Totul se face la maxim de viteză şi reacţie. Trecerile peste gard, retragerile, demarajul, etc. se realizează numai prin alergare, fără să se folosescă sărituri pe 2 picioare lateral, spre înainte sau înapoi.

·    -  ATERIZARE PE UN PICIOR – SPRINT MAXIMAL ŞI TRECERE ÎN VITEZĂ  PESTE LINIA DE LA SOSIRE (stop cronometru:cronometrarea se efectuează electronic sau manual în secunde și sutimi de secundă, de exemplu 19”54/100).

       Vezi mai departe: DESCRIEREA TESTULUI SI A MODULUI DE EXECUTARE.
Url not found